AzEmlékezés Drámája
Kutatás
 

A művészetpedagógiai programsorozathoz egy művészet alapú kutatási program kapcsolódik, amely a művészetpedagógiai eljárásokat diagnosztikus eszköznek tekinti. E kutatásban a részt vevő diákok alakításait és alkotásait vizsgáljuk. Azt szeretnénk megérteni, hogy mit jelent és miként tehető jelentéstelivé a Holokauszt a 15-17 éves budapesti középiskolások számára, s hogy a számukra fontos jelentésekhez miféle emlékezési gyakorlatok kapcsolódhatnak.

Művészet alapú kutatásunk fő módszere a résztvevő megfigyelés. Ez alapján iskolai folyamatelemzéseket készítünk a részt vevő osztályok gondolkodásáról, illetve arról, hogyan keresik a folyamat során az emlékezés lehetőségeit – miként építik tovább, vagy vetik el annak egyes formáit. A résztvevő megfigyelést intézményi kérdőívek, rendszeres tanári és művészettanári háttérinterjúk, valamint a folyamatelemzések helyi tanárokkal szervezett közös értelmezése egészíti ki a foglalkozássorozat végén.

A kutatás eredményeként iskolaetnográfiai esettanulmányok készülnek. Ezek jellegzetes miliőkbe ágyazódó budapesti középiskolák osztályközösségeinek kontextusában vizsgálják a Holokausztra vonatkozó társadalmi emlékezet formálásának lehetőségeit:

A munkát egy kutatási jelentés zárja majd év végén és terveink szerint 2015-ben jelenhet meg az összefoglaló tanulmánykötet a Színház és Pedagógia sorozat 9. köteteként.

 

A KUTATÁSI JELENTÉS VÉGLEGES VÁLTOZATA

 

 

Art Based Research
Kutatók

 

Horváth Kata,
antroplógus, magyar szakos tanár
E-mail: horvathkata@hotmail.com

 

Szilágyi Sára,
szociológus, film és magyar szakos tanár
E-mail: szsarii@gmail.com

 

Oblath Márton,
szociológus, antroplógus
E-mail: oblath@gmail.com

Honlapkészítés: Ujlap.hu Design: Szegomiklos.hu